Microbiologie en infectieziekten online dating


20-Jan-2017 22:14

Urine, opgehoest materiaal uit de luchtwegen (sputum), bloed, hersenvocht (liquor cerebrospinalis), of pus worden onderzocht op het voorkomen van bacteriën, virussen, parasieten en schimmels.Voor bacteriën gebeurt dit onder meer door de materialen gewoonlijk na aankleuren met kleurstoffen, meestal als Gram-preparaat, onder de microscoop te bekijken, en door ze vervolgens op een voedingsmedium in een petrischaal te brengen waarna deze wordt geïncubeerd (op geschikte temperatuur, vaak 37 graden).Virussen groeien niet direct op voedingsbodems, zij hebben cellen nodig waarin zij zich kunnen vermenigvuldigen.Daartoe worden in buizen of kunststof plaatjes met putjes cellen gekweekt van menselijke of dierlijke herkomst totdat een zogenaamde cellaag ontstaat, die een enkele cel dun is.Onder het fluorescentiemicroscoop kleuren de aangedane cellen aan, indien de juiste antistof is gekozen.

Het omvat tevens de wetenschap van microbiële pathogenese en epidemiologie en heeft verwantschap met de pathologie en de immunologie.

De meeste parasieten komen voor in het maag-darmkanaal (voorbeelden zijn lintwormen en amoeben).